Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Werkvelden

Op de volgende werkvelden kunnen wij u van dienst zijn


Inventarisatie

Door middel van gerichte inventarisaties wordt vastgesteld welke planten en dieren in een gebied voorkomen. Afhankelijk van de vraagstelling worden meer of minder parameters van de aangetroffen organismen geĆÆnventariseerd.


Kartering

Met behulp van een kaart en GPS wordt de ruimtelijke verbreiding van flora en fauna in een gebied in beeld gebracht. Het uitvoeren van vegetatiekarteringen en broedvogelkarteringen is onze specialiteit!


Monitoring

Met een vaste methode wordt de toestand van flora en fauna in een gebied gedurende een reeks van jaren gevolgd. Hierdoor ontstaat een goed beeld hoe flora en fauna zich in de loop van de jaren ontwikkelen. Op basis hiervan kan het beheer gevoerde beheer worden geƫvalueerd en eventueel bijgestuurd.


Beheersadvies

Het beheer bepaalt in grote lijn welke planten- en diersoorten in een terrein voorkomen. Inventarisatiegegevens van flora en fauna zijn van belang bij het opstellen van beheersadviezen voor de terreinen.


Quick-scan

Bij een quick-scan of verkennend natuurwaardenonderzoek wordt aan de hand van bestaande verspreidingsgegevens, kennis over de ecologie van de soorten en expert-judgement bepaald welke beschermde plant- en diersoorten mogelijk in een gebied voorkomen. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de effecten die een bepaalde ingreep op deze flora en fauna kan hebben.