Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Welkom bij Peeters Econsult!

Peeters Econsult is het ecologisch adviesbureau van Geert Peeters. Wij zijn gespecialiseerd in het inventariseren, karteren en monitoren van flora en fauna.

Ook een ecologische quick-scan voeren wij graag voor u uit!


Zowel bij natuurbeheer als bij ruimtelijke ontwikkelingen is kennis over de aanwezige flora en fauna van groot belang. Mede door nationale en internationale wetgeving is ecologische kennis een steeds grotere rol gaan spelen bij planologische ingrepen.